Διαγωνισμοί

Το Πολιτιστικό Ίδρυμα Τραπέζης Κύπρου αθλοθετεί τον ετήσιο διαγωνισμό που προκηρύσσει ο Κυπριακός Σύνδεσμος Παιδικού και Νεανικού Βιβλίου (ΚΣΠΝΒ) για τη συγγραφή παιδικής-νεανικής λογοτεχνίας επί πολλαπλά έτη. Στη διάρκεια της συνεργασίας αυτής έχουν τιμηθεί με βραβεία και επαίνους περισσότερα από εξήντα έργα. Ήδη από το 2000 έχει αποφασισθεί η έκδοση του βραβευμένου έργου και μέχρι σήμερα έχουν εκδοθεί περισσότερα από δεκαπέντε έργα.

Οι διαγωνισμοί απευθύνονται σε ελληνόφωνο κοινό.

Κομβικής σημασίας βήμα στην εξέλιξη του θεσμού αποτέλεσε η απόφαση του ΠΙΤΚ το 2002 για την ετήσια προκήρυξη διαγωνισμού εικονογράφησης του βραβευμένου έργου από το ΠΙΤΚ, ο μόνος θεσμοθετημένος διαγωνισμός στο είδος του στην Κύπρο.

Οι διαγωνισμοί είναι:

  1. Λογοτεχνικός Διαγωνισμός  ΚΣΠΝΒ Ανέκδοτου Μυθιστορήματος. Απονέμεται πρώτο βραβείο, δεύτερο βραβείο, έπαινοι και τιμητικά διπλώματα.
  2. Λογοτεχνικός Διαγωνισμός ΚΣΠΝΒ για Πρωτοεμφανιζόμενο Συγγραφέα Παιδικής Λογοτεχνίας. Απονέμεται πρώτο βραβείο, έπαινοι και τιμητικά διπλώματα.
  3. Διαγωνισμός Εικονογράφησης ΠΙΤΚ του βραβευμένου βιβλίου από τον ετήσιο διαγωνισμό συγγραφής του ΚΣΠΝΒ. Απονέμεται πρώτο βραβείο και έπαινοι.