Ξεναγήσεις

Με βάση το ετήσιο πρόγραμμα εκδηλώσεων και επετειακών εκθέσεων του Ιδρύματος, σχεδιάζεται σειρά δραστηριοτήτων από επαγγελματίες, όπως ξεναγήσεις και εργαστήρια. Πληροφορίες, ημερομηνίες, καθώς και η θεματολογία των ξεναγήσεων αναρτώνται σε μηνιαία βάση στις σελίδες ΚΔ του Ιδρύματος, όπως επίσης και στην παρούσα επίσημη μας ιστοσελίδα.