Ιστορικό Αρχείο Τράπεζας Κύπρου

ΠΡΟΦΙΛ

Το Ιστορικό Αρχείο Τράπεζας Κύπρου, ιδρύθηκε με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Συγκροτήματος της Τράπεζας Κύπρου τον Ιανουάριο 2001 με σκοπό τον εντοπισμό, συγκέντρωση, ταξινόμηση, ευρετηρίαση και απόδοση στη μελέτη και την έρευνα αρχειακού υλικού του Συγκροτήματος, αλλά και τρίτων εφόσον τούτο αφορά την οικονομική ιστορία του τόπου.

Περιλαμβάνει λυτά έγγραφα και βιβλία παραγωγής του 1899 (χρονολογία ίδρυσης του Ταμιευτηρίου «Η Λευκωσία») μέχρι σήμερα, οπτικοακουστικό υλικό, καθώς και αρχείο εφημερίδων. Ακόμη συγκεντρώνει μια πλούσια συλλογή από γραφειακές μηχανές και άλλων ειδών εξοπλισμού που αποτυπώνουν κυρίως την εξέλιξη της τεχνολογίας στο Συγκρότημα.