Η εκπαίδευση στο ΠΙΤΚ

Το Πολιτιστικό Ίδρυμα, στοχεύοντας να φέρει τους νέους της Κύπρου πιο κοντά στην τέχνη, τα γράμματα και τον πολιτισμό, υπήρξε μεταξύ των πρώτων οργανισμών στο νησί που εφάρμοσε ένα πολυδιάστατο πρόγραμμα, το οποίο περιλαμβάνει εξειδικευμένα εκπαιδευτικά προγράμματα, αθλοθετήσεις, διαγωνισμούς, δωρεές καθώς και την παραγωγή πολυμεσικών εφαρμογών.

Εκπαιδευτικά Προγράμματα