Συλλογή Σύγχρονης Τέχνης

image

Η Συλλογή Σύγχρονης Τέχνης αριθμεί σήμερα περισσότερα από 1,000 έργα τέχνης – πίνακες ζωγραφικής, χαρακτικά, video-art, γλυπτά και κατασκευές με μεικτά υλικά, - καταξιωμένων καλλιτεχνών.

Αρκετά έργα ζωγραφικής και γλυπτικής που αγοράστηκαν κατά καιρούς από τη Τράπεζα Κύπρου μεταβιβάστηκαν στο Πολιτιστικό Ίδρυμα, σύμφωνα με τις πρόνοιες της ιδρυτικής πράξης του 1984. Απώτερος στόχος του Πολιτιστικού Ιδρύματος είναι ο σταδιακός σχηματισμός μιας αντιπροσωπευτικής συλλογής που θα αποτελεί ιστορική αναδρομή της πορείας των εικαστικών τεχνών του 20ού αιώνα στην Κύπρο και Ελλάδα.