Συλλογή Χειρογράφων και Παλαιτύπων

H Συλλογή Σπανίων και Παλαιών Εκδόσεων του Πολιτιστικού Ιδρύματος περιλαμβάνει χειρόγραφα , παλαίτυπα και έντυπες εκδόσεις, με θέμα την ιστορία της Κύπρου, και χρονολογούνται από τον 16ο μέχρι τον 20ό αιώνα.

Τα παλαιότερα χειρόγραφα που βρίσκονται στη Συλλογή είναι μοναδικά δείγματα αλληλογραφίας ανάμεσα σε Βενετούς εμπόρους σε σχέση με αγαθά που πέρασαν από το λιμάνι της Αμμοχώστου αλλά και ευρύτερα στη λεκάνη της Ανατολικής Μεσογείου. Τα έγγραφα αυτά χρονολογούνται από το 1406 μέχρι το 1511.

Οι έντυπες εκδόσεις, κυρίως παλαίτυπα περιλαμβάνουν ταξιδιωτικές, ιστορικές, γεωγραφικές εκδόσεις και σπάνια ενημερωτικά φύλλα που αναφέρονται στον Πόλεμο της Κύπρου (157-1571) και χρονολογούνται από το 16ο μέχρι τον 20ό αιώνα. Επίσης περιλαμβάνεται μια σειρά φυλλαδίων που εκδόθηκαν στη διάρκεια της Αγγλοκρατίας (1878-1960) και αναφέρονται στην Αγγλοτουρκική Συνθήκη του 1879.

Στόχος του Ιδρύματος είναι η μετάφραση και η κριτική έκδοση των χειρογράφων και παλιών βιβλίων με ιδιαίτερη ιστορική σημασία.

Δείγματα της συλλογής