Χαρτογραφική Συλλογή

Με τη δημιουργία του Ιδρύματος, το 1984, κληροδοτήθηκαν σε αυτό 24 έντυποι χάρτες της Κύπρου από την Τράπεζα. Σήμερα, η Συλλογή αριθμεί πέραν των 400 χαρτών και περιλαμβάνει την πλειονότητα των γνωστών έντυπων χαρτών της Κύπρου που χρονολογούνται από τον 16ο έως και τον 20ό αιώνα. Η αξιόλογη αυτή σειρά δίνει μια λεπτομερή εικόνα της εξέλιξης της κυπριακής χαρτογραφίας, η πορεία της οποίας είναι συνυφασμένη με την ταραχώδη ιστορία του νησιού.

Οι δραστηριότητες του Ιδρύματος στον τομέα αυτό έχουν τύχει διεθνούς αναγνώρισης, με επιστέγασμα τη βράβευσή του, το 1990, από το Διεθνή Οργανισμό Συλλεκτών Χαρτών (International Map Collectors’ Society-IMCoS).

Η Χαρτογραφική Συλλογή του Ιδρύματος εμπλουτίστηκε με δύο σημαντικές δωρεές το 1988 και το 1993: Το 1988 η αείμνηστη Αγνή Μιχαηλίδου δώρησε στο Ίδρυμα τη Συλλογή χαρτών Μιχαηλίδη. Ανάμεσα στα 64 έργα της Συλλογής Μίκη και Αγνής Μιχαηλίδη περιλαμβάνονται και έξι διαφορετικοί πίνακες από διάφορες εκδόσεις της Γεωγραφικής Υφηγήσεως του Κλαύδιου Πτολεμαίου, με τον αρχαιότερο να ανάγεται στον έτος 1525, καθώς και οι πρώτοι ακριβείς θαλάσσιοι χάρτες του λιμανιού της Αμμοχώστου, έργο του Thomas Graves , οι οποίοι εκδόθηκαν το δεύτερο μισό του 19ου αιώνα. Το 1993 η Λώρα Γεωργιάδη αποφάσισε να δωρήσει στο Πολιτιστικό Ίδρυμα τη συλλογή χαρτών του αείμνηστου συζύγου της Αντωνάκη Γεωργιάδη. Η συλλογή αποτελείται από 82 έργα και περιλαμβάνει μία σειρά χαρτών της Κύπρου σε μινιατούρα, οι οποίοι προέρχονται από άτλαντες τσέπης του 16ου και 17ου αιώνα.

 

Δείγματα της συλλογής