Μουσειακό πολυαισθητηριακό πρόγραμμα «Αισθήσεις»

Περισσότερες Αισθήσεις - Λιγότερα Εμπόδια - Καλύτερη Κοινωνία

 • Με στόχο την προσβασιμότητα όλων στο Πολιτισμό

  το Πολιτιστικό Ίδρυμα Τραπέζης Κύπρου εγκαινιάζει την νέα πολυαισθητηριακή εμπειρία «Αισθήσεις». Το Πολιτιστικό Ίδρυμα, σε πλήρη εναρμόνιση με τις αρχές ESG της Τράπεζας Κύπρου, και σε συντονισμό με τις αρχές για την κοινωνική ανάπτυξη των μουσείων που πρεσβεύει το πρόγραμμα H2020 ReInherit, στο οποίο είναι συντονιστής, προχωρά σε μόνιμες αλλαγές στα μουσεία του και τις δράσεις που προάγουν και διευκολύνουν την συμμετοχή όλων των εμποδιζόμενων/ευάλωτων ομάδων στον πολιτισμό.

 • Η προσπάθεια αυτή αντικατοπτρίζει την πεποίθηση του Πολιτιστικού

  και της Τράπεζας Κύπρου ότι κάθε κοινωνία ορίζεται πρωτίστως από τον πολιτισμό της.  Και στον πολιτισμό δεν περισσεύει κανένας.  Στον πολιτισμό δεν πρέπει να εμποδίζεται κανένας να προσφέρει το φως του προς όφελος της κοινωνίας.

 • Προς αυτήν την κατεύθυνση οι «Αισθήσεις»

  ευελπιστούν να άρουν κάποια από τα εμπόδια  που αντιμετωπίζουν οι ευάλωτες/εμποδιζόμενες ομάδες προς όφελος όλων μας και με άξονα τον σχεδιασμό μια καλύτερης και πιο δίκαιης κοινωνίας.

 • Σειρά δράσεων και προσαρμογών εντός των μουσείων και των εκάστοτε εκθέσεων του Πολιτιστικού όπως μόνιμες βιντεογραφημένες ξεναγήσεις στην κυπριακή νοηματική γλώσσα, απτικοί σταθμοί, αντίγραφα αγαλμάτων, αγγείων και νομισμάτων από τις συλλογές των μουσείων του Πολιτιστικού, ηχητικές ξεναγήσεις καθώς και Οδηγό Μουσείου

  Σειρά δράσεων και προσαρμογών στο σύνολο του ετησίου προγράμματος εκδηλώσεών του όπως ξεναγήσεις στην νοηματική, πολυαισθητηριακές ξεναγήσεις για διάφορες εμποδιζόμενες ομάδες όπως επίσης οριζόντια προσαρμογή της πολυαισθητηριακής εμπειρίας σε όλες τις εκδηλώσεις του Πολιτιστικού. 

  Ειδικά σχεδιασμένα εργαστήρια από ειδικούς με στόχο την ένταξη όλων εμποδιζόμενων ομάδων στις μουσειακές δράσεις.  Θεματικά τα εργαστήρια θα κινούνται γύρω από τις θεματικές της εικαστικής θεραπείας, της μουσειακής αγωγής, της θεραπευτικής κεραμικής, του θεραπευτικού βιωματικού παραμυθιού και της δημιουργικής γραφής.

  Πολυαισθητηριακή μουσειοβαλίτσα, η οποία θα ταξιδεύει σε περιοχές και οργανισμούς εκτός των μουσείων του Πολιτιστικού.

  Εκπαίδευση του προσωπικού του αλλά και όσων από το κοινό ενδιαφέρονται για την καλύτερη προσέγγιση και εξυπηρέτηση των διαφόρων εμποδιζόμενων ομάδων.  

  Παράλληλα, το Πολιτιστικό θα δώσει έμφαση  στην ενημέρωση του κοινού για τις εμποδιζόμενες ομάδες και την συμπεριληπτική κοινωνία με το τρίπτυχο Περισσότερες αισθήσεις-Λιγότερα εμπόδια-Καλύτερη κοινωνία.