Γλώσσα:   EΛ | EN

Η ταξιδιωτική γραμματεία αποτελεί ένα εξαιρετικά πλούσιο, δημοφιλές και σημαντικό είδος κειμένων της ευρωπαϊκής γραμματείας. Η παρούσα πρόταση, μελετώντας την περίπτωση της Κύπρου, ξεκινά από τον 15ο αιώνα και καλύπτει την περίοδο μέχρι και τη μετάβαση στη μοντέρνα κοινωνία της πληροφόρησης. Η ταξιδιωτική γραμματεία αποτελεί ένα εξαιρετικά πλούσιο, δημοφιλές και σημαντικό είδος κειμένων της ευρωπαϊκής γραμματείας. Η παρούσα πρόταση, μελετώντας την περίπτωση της Κύπρου, ξεκινά από τον 15ο αιώνα και καλύπτει την περίοδο μέχρι και τη μετάβαση στη μοντέρνα κοινωνία της πληροφόρησης.

Οι τεχνολογικοί στόχοι του ReTraPath είναι η ψηφιοποίηση σημαντικού αριθμού ταξιδιωτικών παλαιτύπων και τον εμπλουτισμό της πλατφόρμας για την ταξιδιωτική γραμματεία INSPIRAL (ανάπτυξη: Ίδρυμα Σύλβιας Ιωάννου), που ξεκίνησε με το ερευνητικό πρόγραμμα «Ζέφυρος» (Ίδρυμα Σύλβιας Ιωάννου - Πανεπιστήμιο Κύπρου, επιστημονική εποπτεία: Καθηγήτρια Ίλια Χατζηπαναγιώτη-Sangmeister), καθώς επίσης η δημιουργία ενός εκπαιδευτικού παιχνιδιού για παιδιά ηλικίας 9-12 ετών και ενός διαδραστικού χάρτη για ενήλικες.Ο βαθμός της καινοτομίας του προτεινόμενου έργου είναι ιδιαίτερα υψηλός και έγκειται α) στη διεπιστημονική κοινοπραξία, β) στην επιστημονική προσέγγιση που αφορά την ταξιδιωτική γραμματεία της Κύπρου (για μια περίοδο 7 αιώνων) ως ευρύτερης περιοχής της A. Μεσογείου, γ) στη χρήση των μέσων της σύγχρονης τεχνολογίας και της επαυξημένης πραγματικότητας στη διάχυση των αποτελεσμάτων και δ) στα μέσα διάχυσης και αξιοποίησης των αποτελεσμάτων από τη διεθνή και τοπική επιστημονική και μη κοινότητα. Κατά συνέπεια το ReTraPath φιλοδοξεί να λειτουργήσει ως πρότυπο για τη δημιουργία ανάλογων προγραμμάτων για άλλους χώρους ενώ ταυτόχρονα συμβάλλει ουσιαστικά στην ανάπτυξη του πολιτισμού και της οικονομίας της Κύπρου.

Conference Presentation Using digital collections of museums to deliver and enhance the curriculum in VET

 

Conference Presentation 9th Annual International Conference on Humanities and Arts in a Global World

 

ICCPR2020

 

ECTN-CONFERENCE Presentation

 

iecon21 Conference Presentation

 

ReTraPath  A Salty Place