Γλώσσα:   EΛ | EN

Το μεταδιδακτορικό έργο “The business elite of modern Cyprus, 1878-1959: social origins and entrepreneurial characteristics in a historical perspective” (BEMC) με συντονιστή έργου τον Δρ Χριστόδουλο Χατζηχριστοδούλου, Έφορο του Ιστορικού Αρχείου της Τράπεζας Κύπρου, και Νέα Ερευνήτρια, την Ευαγγελία Ματθοπούλου, Διδάκτορα Νεότερης και Σύγχρονης Ιστορίας, εξασφάλισε βαθμολογία 14.25/15.00. Το ερευνητικό έργο BEMC στοχεύει να μελετήσει την ιστορική πτυχή της επιχειρηματικότητας στην Κύπρο μέσα από τη διερεύνηση του προφίλ των επιχειρηματιών οι οποίοι πρωτοπόρησαν στο επιχειρηματικό σκηνικό κατά την περίοδο μεταξύ 1878 και 1959. Με μια εις βάθος ανάλυση του πορτραίτου και των κοινωνικών καταβολών των επιχειρηματιών αναμένεται ότι θα έχουμε σαφή συμπεράσματα σχετικά με τις παραμέτρους οι οποίες καθόρισαν την επιχειρηματική τους συμπεριφορά. Επίσης, το BEMC στοχεύει να εξετάσει την επιχειρηματική ικανότητα των προσωπικοτήτων της οικονομικής ζωής στο νησί με βάση θεωρίες τυπολογίας προκειμένου να ερμηνευθούν τα κίνητρα και οι πρωτοβουλίες τους. Οι τεχνολογικοί στόχοι του BEMC είναι η ψηφιοποίηση και η γραφική απεικόνιση των ερευνητικών πορισμάτων. Μέσα από τη δημιουργία μιας διαδικτυακής εφαρμογής (ψηφιακής βάσης δεδομένων με δυνατότητα αναζήτησης και ευρετηρίου) και την οπτική απεικόνιση των δεδομένων σε ένα εύρος διαδραστικών δεικτών βασικής απόδοσης (KPIs) και χωρικών δικτύων (spatial networks) οι ερευνητές θα μπορέσουν να κατανοήσουν την αλληλεπίδραση των κοινωνικών ρόλων των επιχειρηματιών στην κοινωνία και το οικοσύστημα της νεότερης Κύπρου. Επιπλέον, θα αποτελέσει αφετηρία για τη συστηματική μελέτη και κατανόηση της κουλτούρας της επιχειρηματικότητας στον τόπο μας. Ο βαθμός καινοτομίας και πρωτοτυπίας είναι υψηλός τόσο για την ιστοριογραφία όσο και την τεχνολογική καινοτομία στην ιστορική έρευνα.