Γλώσσα:   EΛ | EN
history

Ιστορικό Αρχείο Τράπεζας Κύπρου (εκδότης), Τεχνολογικές καινοτομίες. Ιστορία, Πρωτοπορία, Τεχνολογία. Μια έκθεση με αντικείμενα του Ιστορικού Αρχείου της Τράπεζας Κύπρου, 24 Ιανουαρίου 2008, [Λευκωσία] 2008.

Κυπρής Γ., Η ιστορία των τραπεζών και των χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων στην Κύπρο, Ιστορικό Αρχείο Τράπεζας Κύπρου, Λευκωσία 2009.

Παφίτου Ν. (επιμέλεια έκδοσης), Αντώνιος & Ευγενία Θεοδότου, Οι άνθρωποι και το έργο τους, Ιστορικό Αρχείο Τράπεζας Κύπρου, Λευκωσία 2011.

Παφίτου Ν., Τράπεζα Κύπρου, Χρονολόγιο 1899-2009, [Λευκωσία] 2010.

Χαραλάμπους Χ., Η ιστορία της Τράπεζας Κύπρου και του Καταστήματος Φανερωμένης, (γενική επιμέλεια Χρ. Χατζηχριστοδούλου), Ιστορικό Αρχείο Τράπεζας Κύπρου, υπό έκδοση.

Χαραλάμπους Χ., Ιστορικό Αρχείο Τράπεζας Κύπρου, (γενική επιμέλεια Χρ. Χατζηχριστοδούλου), Ιστορικό Αρχείο Τράπεζας Κύπρου, Λευκωσία 2012.

Χαραλάμπους Χ., Ιστορικό Αρχείο Τράπεζας Κύπρου. Εκπαιδευτικά προγράμματα – Σειρά 1 (Παφίτου Ν. γενική επιμέλεια), Λευκωσία 2011.

Kypris Y., A History of Banks and Financial Institutions in Cyprus, Bank of Cyprus Historical Archive, Nicosia 2010.

Paphitou N., Bank of Cyprus. Chronicle 1899-2009, [Nicosia] 2011.

 

ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΕ ΕΚΔΟΣΕΙΣ

Ζαπίτη Ε., Χατζηχριστοδούλου Χρ., Κυπριακά χαρτονομίσματα. Περιβάλλον-Ιστορία-Λαϊκή τέχνη. Η εικονογράφησή τους μέσα από τις Συλλογές του Πολιτιστικού Ιδρύματος Τραπέζης Κύπρου, Πολιτιστικό Ίδρυμα Τραπέζης Κύπρου, Λευκωσία 2014.