Γλώσσα:   EΛ | EN
history

ΕΑΒΗ

Το Ιστορικό Αρχείο Τράπεζας Κύπρου είναι μέλος του European Association for Banking and Financial History (EABH) από το 2002.

Το 2009 φιλοξένησε στη Λευκωσία το Ετήσιο Διεθνές Συνέδριο και την Αρχειακή Ημερίδα του Οργανισμού.

Επιπλέον συμμετέχει ενεργά στη δραστηριότητα του Οργανισμού με αρκετές μεταξύ άλλων, παρουσιάσεις στις Αρχειακές Ημερίδες.