Γλώσσα:   EΛ | EN
history
history

ΠΡΟΦΙΛ

Το Ιστορικό Αρχείο Τράπεζας Κύπρου, ιδρύθηκε με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Συγκροτήματος της Τράπεζας Κύπρου τον Ιανουάριο 2001 με σκοπό τον εντοπισμό, συγκέντρωση, ταξινόμηση, ευρετηρίαση και απόδοση στη μελέτη και την έρευνα αρχειακού υλικού του Συγκροτήματος, αλλά και τρίτων εφόσον τούτο αφορά την οικονομική ιστορία του τόπου.

Περιλαμβάνει λυτά έγγραφα και βιβλία παραγωγής του 1899 (χρονολογία ίδρυσης του Ταμιευτηρίου «Η Λευκωσία») μέχρι σήμερα, οπτικοακουστικό υλικό, καθώς και αρχείο εφημερίδων. Ακόμη συγκεντρώνει μια πλούσια συλλογή από γραφειακές μηχανές και άλλων ειδών εξοπλισμού που αποτυπώνουν κυρίως την εξέλιξη της τεχνολογίας στο Συγκρότημα.

 

Η ΥΠΗΡΕΣΙΑ

Το Ιστορικό Αρχείο Τράπεζας Κύπρου στεγάζεται στο ιστορικό κτηριακό συγκρότημα Φανερωμένης, όπου βρίσκεται από το 1936 συνεχώς σε λειτουργία το Κατάστημα Φανερωμένης της Τράπεζας Κύπρου.

 Στο ίδιο κτηριακό συγκρότημα στεγάζεται και το Πολιτιστικό Ίδρυμα Τραπέζης Κύπρου, στο οποίο υπάγεται η Υπηρεσία του Ιστορικού Αρχείου.

Εκτός από τα γραφεία, το Ιστορικό Αρχείο διαθέτει εξειδικευμένη Βιβλιοθήκη και Εργαστήριο.Μόνιμη Έκθεση

«Η ιστορία της Τράπεζας Κύπρου και του Καταστήματος Φανερωμένης»

Πρόκειται για μόνιμη έκθεση του Ιστορικού Αρχείου, η οποία παρουσιάζεται στους χώρους του Καταστήματος στη Φανερωμένη, στην παλιά Λευκωσία.

Μέσα από πλούσιο αρχειακό πληροφοριακό και εποπτικό υλικό, καθώς και από αυθεντικά αντικείμενα, όπως είδη γραφειακού εξοπλισμού και ενθύμια του Συγκροτήματος της Τράπεζας Κύπρου, παρουσιάζονται η ιστορία της Τράπεζας Κύπρου και του καταστήματος Φανερωμένης, το οποίο λειτούργησε αρχικά ως κτήριο διοίκησης του συγκροτήματος.  Το κτήριο αυτό στεγάζει σήμερα, εκτός από το Ιστορικό Αρχείο, το Πολιτιστικό Ίδρυμα Τραπέζης Κύπρου, ενώ τμήμα του λειτουργεί ως κατάστημα εξυπηρέτησης πολιτών.