Γλώσσα:   EΛ | EN
Εργαστήρια Ημερίδες
Τα εργαστήρια όπως και οι ημερίδες έχουν στόχο να φέρουν τους φοιτητές με ιστορικό και οικονομικό υπόβαθρο κοντά στις πηγές οικονομικού περιεχομένου, κυρίως του Ιστορικού Αρχείου Τράπεζας Κύπρου, με σκοπό να αναδειχθεί μέσα από την έρευνα η ιστορία της οικονομίας της Κύπρου.
featured project
Α΄ Ημερίδα Ιστορικού Αρχείου της Τράπεζας Κύπρου. «Ιστορία και Οικονομία στο Ιστορικό Αρχείο Τράπεζας Κύπρου»
Η ημερίδα πραγματοποιήθηκε στις 16 Νοεμβρίου 2012, σε συνεργασία με το Πανεπιστήμιο Κύπρου και το Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο.
featured project
Β΄ Ημερίδα Ιστορικού Αρχείου Τράπεζας Κύπρου. "Ιστορία και Οικονομία στην Κύπρο, 19ος – 20ός αιώνας"
Η ημερίδα πραγματοποιήθηκε στις 6 Δεκεμβρίου 2013, σε συνεργασία με το Πανεπιστήμιο Κύπρου, το Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο και το Ίδρυμα Προώθησης Έρευνας
featured project
Τρίτο Εργαστήρι Οικονομικής Ιστορίας
Στις 29 Νοεμβρίου 2014, πραγματοποιήθηκε το Τρίτο Εργαστήρι Οικονομικής Ιστορίας με θέμα «Τράπεζες και Πόλεμοι». Το Εργαστήρι συνδιοργανώθηκε από το Ιστορικό Αρχείο Τράπεζας Κύπρου, το Πανεπιστήμιο Κύπρου και το Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου.
featured project
Γ΄ Ημερίδα Ιστορικού Αρχείου Τράπεζας Κύπρου. "Η Κύπρος τον 20ό αιώνα: κράτος, κοινωνία και οικονομία"
Στις 28 Μαρτίου 2015 το Ιστορικό Αρχείο Τράπεζας Κύπρου διοργανώνει ημερίδα σε συνεργασία με το Πανεπιστήμιο Κύπρου και το Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου
featured project
Τέταρτο Εργαστήρι Οικονομικής Ιστορίας Ιστορικού Αρχείου Τράπεζας Κύπρου
Σάββατο, 7 Νοεμβρίου 2015, Ώρες 8.30-13.30. Σε συνεργασία με το Πανεπιστήμιο Κύπρου και το Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου.