Γλώσσα:   EΛ | EN
history
history
history
history

Η Αίθουσα Ανδρέα Πατσαλίδη βρίσκεται στον πρώτο όροφο του Πολιτιστικού Ιδρύματος Τράπεζας Κύπρου στην οδό Φανερωμένης 86-90, 1011 Λευκωσία. Πρόκειται για αίθουσα εκδηλώσεων, η οποία παραχωρείται από το Πολιτιστικό Ίδρυμα σε φυσικά πρόσωπα, οργανωμένα σύνολα και φορείς για την πραγματοποίηση εκδηλώσεων πνευματικού και επιστημονικού περιεχομένου.

Όροι και Προϋποθέσεις για παρχώρηση της Αίθουσας Εκδηλώσεων Ανδρέα ΠατσαλίδηΥπαίθριο Θέατρο

Το Πολιτιστικό Ίδρυμα Τράπεζας Κύπρου διαθέτει υπαίθριο θέατρο στην αυλή του, στην οδό Φανερωμένης 86-90, 1011 Λευκωσία. Το θέατρο παραχωρείται από το Πολιτιστικό Ίδρυμα σε φυσικά πρόσωπα, οργανωμένα σύνολα και φορείς για την πραγματοποίηση εκδηλώσεων πνευματικού και επιστημονικού περιεχομένου.

Όροι και Προϋποθέσεις για παραχώρηση του Υπαίθριου ΘεάτρουΕκπαιδευτική Αίθουσα Μουσείου Τζιάπρα Πιερίδη

Η Εκπαιδευτική Αίθουσα Μουσείου Τζιάπρα Πιερίδη βρίσκεται στο μεσοπάτωμα του Πολιτιστικού Ιδρύματος Τράπεζας Κύπρου. Πρόκειται για αίθουσα εκδηλώσεων, η οποία παραχωρείται από το Πολιτιστικό Ίδρυμα σε φυσικά πρόσωπα, οργανωμένα σύνολα και φορείς για την πραγματοποίηση εκδηλώσεων εκπαιδευτικού χαρακτήρα.

Όροι και Προϋποθέσεις για παραχώρηση της Εκπαιδευτικής Αίθουσας Μουσείου Τζιάπρα ΠιερίδηΑίθριο

Το αίθριο βρίσκεται στο ισόγειο του Πολιτιστικού Ιδρύματος Τράπεζας Κύπρου. Πρόκειται για χώρο, ο οποίος παραχωρείται από το Πολιτιστικό Ίδρυμα σε φυσικά πρόσωπα, οργανωμένα σύνολα και φορείς για την πραγματοποίηση εκδηλώσεων πνευματικού και επιστημονικού χαρακτήρα. 

Όροι και Προϋποθέσεις για παραχώρηση του Αιθρίου