Γλώσσα:   EΛ | EN
Έχετε 0 αντικείμενο/α στο καλάθι σας
ΝΕΟΣ ΧΡΗΣΤΗΣ;   ΕΓΓΡΑΦΗ | ΕΙΣΟΔΟΣ
Επιστροφές
Θέλετε να επιστρέψετε κάποιο προϊόν;

Ο χρήστης/καταναλωτής έχει το δικαίωμα να υπαναχωρήσει μονομερώς από τη συμβατική του δέσμευση αποστέλλοντας γραπτή ειδοποίηση μέσα σε προθεσμία 14 ημερών που αρχίζει την επομένη της ημέρας παραλαβής των αγαθών (τύπος ειδοποίησης υπαναχώρησης δίνεται πιο κάτω). Ο χρήστης/καταναλωτής θα πρέπει να επιστρέψει τα αγαθά, με δικά του έξοδα, εντός 30 ημερών από την ημέρα ανάκλησης της σύμβασης. Όταν η σύμβαση ανακληθεί ως αναφέρεται ανωτέρω, η αξία του προϊόντος θα επιστρέφεται στον χρήστη/καταναλωτή εντός 7 ημερών από την ημερομηνία παραλαβής των επιστρεφόμενων προϊόντων.

Οι επιστροφές να αποστέλλονται στην διεύθυνση: Αγορά Πολιτιστικό Ίδρυμα Τραπέζης Κύπρου
Φανερωμένης 86-90, 1011Λευκωσία, Κύπρος.

 

ΤΥΠΟΣ ΥΠΑΝΑΧΩΡΗΣΗΣ

[ημερομηνία]

Αγορά
Πολιτιστικό Ίδρυμα Τραπέζης Κύπρου
Φανερωμένης 86-90
1011 Λευκωσία
Κύπρος

Με την παρούσα, επιθυμώ να σας πληροφορήσω για την απόφαση μου να υπαναχωρήσω από τη σύμβαση αγοράς …….……… [να συμπληρωθεί το αγαθό που έχει αγοραστεί] με κωδικό ……………… [να συμπληρωθεί ο κωδικός του αγαθού].

Με εκτίμηση


…………………. [ υπογραφή του χρήστη / καταναλωτή]

…………………. [όνομα του χρήστη / καταναλωτή]