Γλώσσα:   EΛ | EN
Εκτύπωση Kαταλόγου Εκδόσεων σε PDF
Νομισματική

Η σειρά «Νομισματική» εγκαινιάστηκε το 1985. Στη σειρά αυτή εντάσσεται και η σειρά Διαλέξεις για την Ιστορία της Νομισματοκοπίας. Η σειρά αποτελεί μια καλή ευκαιρία να μελετήσει κανείς, παράλληλα με την ιστορία της νομισματικής στην Κύπρο από την αρχαιότητα μέχρι σήμερα, και την ιστορία της ίδιας της Κύπρου αλλά και θέματα πέραν της κυπριακής νομισματικής.

Νομισματική και Ιστορία
Η περίπτωση της Κύπρου κατά τους αρχαϊκούς και κλασικούς χρόνους
Νομίσματα της Κύπρου
Από τη Συλλογή του Πολιτιστικού Ιδρύματος Τραπέζης Κύπρου
Tο Bυζαντινό Νόμισμα / Byzantine Coinage
Mέσο συναλλαγής και έκφραση αυτοκρατορικής προπαγάνδας / Medium of Transaction and Manifestation of Imperial Propaganda
Monnaies de Chypre/Cypriote Coinage
D'Evelthon à Marc Antonio Bragadino/From Evelthon to Marc Antonio Bragadino
Κυπριακή Νoμισματoκoπία/Cypriote Coinage
Από τoν Ευέλθoντα στo Μαρκαντώνιo Βραγαδίνo/From Evelthon to Marc Antonio Bragadino