Γλώσσα:   EΛ | EN
Μελλοντικές εκδόσεις

To προσεχές εκδοτικό πρόγραμμα του Πολιτιστικού Ιδρύματος περιλαμβάνει βιβλία με θέματα που αφορούν στη γεωλογία της Κύπρου, στα Βυζαντινά μνημεία της Κύπρου, στη παιδική λογοτεχνία και εκδόσεις με θέμα τις κυπρολογικές συλλογές του Ιδρύματος καθώς και πρακτικά συνεδρίων που το Πολιτιστικό Ίδρυμα διοργάνωσε σε συνεργασία με άλλους φορείς.