Γλώσσα:   EΛ | EN
Εκτύπωση Kαταλόγου Εκδόσεων σε PDF
Συλλογές ΠΙΤΚ

Η σειρά «Συλλογές Πολιτιστικού Ιδρύματος Τραπέζης Κύπρου» εγκαινιάστηκε το 1987 και περιλαμβάνει εννιά αυτοτελείς εκδόσεις. Πρόκειται για εκδόσεις που παρουσιάζουν χειρόγραφα, παλαίτυπα και έντυπες εκδόσεις που χρονολογούνται από τον 15ον έως τον 20όν αιώνα. Στόχος είναι να μεταγραφούν, να μεταφραστούν και να εκδοθούν κριτικά οι πρωτογενείς ιστορικές πηγές τις οποίες το Πολιτιστικό Ίδρυμα έχει στην κατοχή του, ώστε να γίνουν προσιτές στο κοινό.

Χειρόγραφα και Παλαίτυπα 15ου και 18ου αιώνα
Από τις Συλλογές του Πολιτιστικού Ιδρύματος Τραπέζης Κύπρου
Ο Louis-François Cassas και η Κύπρος / Louis-François Cassas and Cyprus
Έξι πανομοιότυπα από τη Συλλογή Χαρακτικών του Πολιτιστικού Ιδρύματος Τραπέζης Κύπρου / Six facscimilies from the Εngravings Collection of The Bank of Cyprus Cultural Foundation
Venetian Letters (1354 –1512)
From the Archives of the Bank of Cyprus Cultural Foundation and other Cypriot Collections
Ενημερωτικά Δυτικά Φύλλα (1570 – 1572) Ο Πόλεμος της Κύπρου.
Συλλογές του Πολιτιστικού Ιδρύματος Τραπέζης Κύπρου