Γλώσσα:   EΛ | EN
Κώδιξ Σχoλείων Λευκωσίας

Η έκδοση αποτελεί σημαντική συμβολή στη μελέτη της πνευματικής ιστορίας του κυπριακού ελληνισμού καθώς συγκεντρώνει το σύνολο των εγγράφων που έχουν καταχωρισθεί σε δύο εκπαιδευτικούς κώδικες του 19ου αιώνα. Oι κώδικες αυτοί, οι οποίοι είναι χρονικώς παράλληλοι, καλύπτουν την περίοδο 1859 – 1892, περίοδο κατά την οποία διαμορφώνεται το νεοελληνικό εκπαιδευτικό σύστημα και συντελείται η κυπριακή εκπαιδευτική αναγέννηση. Πρόκειται για τα τελευταία χρόνια της Τουρκοκρατίας και τα πρώτα χρόνια της Αγγλοκρατίας, πριν από την ίδρυση του Παγκυπρίου Γυμνασίου το 1893, που σημαδοτεί τομή στην ιστορία της κυπριακής παιδείας. Η θεματολογία των 465 εγγράφων που έχουν αντιγραφεί στους δύο κώδικες καλύπτει ένα ευρύτατο φάσμα, αλληλογραφία, καταστατικά κ.ά., και τεκμηριώνει αφενός τη σημαντική εκπαιδευτική δραστηριότητα της Κυπριακής Εκκλησίας και αφετέρου τις στενές πνευματικές σχέσεις της Κύπρου με το ελλαδικό κράτος αλλά και με διάφορα κέντρα της ελληνικής διασποράς. Την έκδοση συμπληρώνουν η εμπεριστατωμένη εισαγωγή του Θεόδωρου Παπαδόπουλλου, ονοματολόγιο και μαθητολόγιο.

Συγγραφέας: Θ. Παπαδόπoυλλoς
Κατηγορία: Κυπρολογικές Μελέτες και Διαλέξεις
1991 / 18 × 25 εκ. / 556 σ. / χαρτόδετο

ISBN: 9963-42-033-8

Αγοράστε online
Επιστροφή στην κατηγορία