Γλώσσα:   EΛ | EN
Εκτύπωση Kαταλόγου Εκδόσεων σε PDF
Οδηγοί Αρχαιολογικών Χώρων και Μνημείων

Η σειρά «Οδηγοί Αρχαιολογικών Χώρων και Μνημείων» εγκαινιάστηκε το 1987 και περιλαμβάνει οκτώ Οδηγούς. Οι Οδηγοί εκδίδονται με τη σύμφωνη γνώμη του Τμήματος Αρχαιοτήτων της Κύπρου και συγγραφέας είναι ο ανασκαφέας και ερευνητής του συγκεκριμένου αρχαιολογικού χώρου. 

Το Πολιτιστικό Ίδρυμα αναλαμβάνει την έκδοση των οδηγών, ενώ τα καθαρά έσοδα από τις πωλήσεις παραμένουν στο Τμήμα Αρχαιοτήτων, με σκοπό να χρησιμοποιηθούν για την συντήρηση και την αναστύλωση των μνημείων. Μέχρι σήμερα, έχουν εκδοθεί οκτώ οδηγοί σε διάφορες γλώσσες σε 385.000 αντίτυπα, τα δε καθαρά έσοδα από τις πωλήσεις ανέρχονται ήδη στο ποσό των ΕΥΡΩ 1.230.000.

Οι οδηγοί αυτοί απευθύνονται στον ταξιδιώτη, στον νεαρό ερευνητή που αναζητεί μια εισαγωγή στην ιστορία και αρχαιολογία της Κύπρου, και στον μαθητή που έχει ανάγκη από μια μικρή και εύχρηστη σύνθεση ώστε να καταλάβει την ιστορική και πολιτισμική ανάπτυξη σύνθετων και πολύπλοκων αρχαιολογικών χώρων.